Zapytanie ofertowe nr 08/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 08_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_08_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_08_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_08_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_08_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 20.04.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.