Zapytanie ofertowe nr 11/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizację jednodniowych szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół_11_OWES

Zapraszamy do składania ofert na organizację jednodniowych szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 11_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_11_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_11_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_11_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_11_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 09.05.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.