Poprzez kampanię Czerwiec Aktywnych Społeczności chcemy wesprzeć ludzi, grupy i instytucje działające w środowisku i organizujące społeczności lokalne. Dla wielu osób zaangażowanych w aktywizowanie społeczności czerwiec jest od wielu lat tym miesiącem, w którym tradycyjnie organizujemy się, by wspólnie zrobić coś dla siebie i dla naszych lokalnych wspólnot. Dlatego Stowarzyszenie BORIS we współpracy ze Stowarzyszeniem CAL zachęca mazowieckie społeczności lokalne, by również w tym roku w czerwcu przyłączyć się do grupy Aktywnych Społeczności. Będziemy promować i pomagać w działalności grup, instytucji i organizacji, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Oddolne inicjatywy są dowodem na to, że jesteśmy skuteczni, potrafimy się komunikować, wypracowywać porozumienia i że wykorzystujemy to, co najlepszego daje nam demokracja – możliwość kreowania zmiany społecznej.

 

 

W WASZEJ AKCJI POWINNY ZAISTNIEĆ:

1. OBYWATELSKOŚĆ – każde działanie musi ukazywać obywatelską aktywność (np. instytucja nie organizuje czegoś dla ludzi, lecz jedynie wspiera i pomaga mieszkańcom zrealizować ich zamierzenia)
2. WSPÓŁDZIAŁANIE – działanie powinno opierać się na współdziałaniu mieszkańców, instytucji, organizacji (nie chodzi o działania indywidualne)
3. SPOŁECZNOŚĆ – akcja ukierunkowana jest na szeroko pojętą społeczność – sąsiedzką, osiedlową, środowiskową, lokalną
4. WYDARZENIE – niezależnie od formy działania powinno ono mieć aspekt wydarzeniowy, a więc konkretne miejsce i datę realizacji

W roku 2012 w ramach Programu Aktywnych Społeczności nie ograniczamy się wyłącznie do jednego miesiąca – działamy przez cały rok!

 

Więcej informacji: www.aktywnespolecznosci.pl

Komentowanie zostało zamknięte.