Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie pięciu dwudniowych szkoleń dla osób zajmujących się informacją w lokalnych centrach wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu (Akademia Informacji Obywatelskiej) w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 czerwca 2012, do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 10 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.