Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania – Akademia Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych (szkolenia blended – learning) w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2012, do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 11 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na organizacje szkoleń blended learning, informujemy, że wpłynęło pytanie:
– Czy wykonawca zapewnia także sale na szkolenia stacjonarne?
Odpowiedź:
Wykonawca zapewnia organizację szkoleń w tym sale na szkolenia stacjonarne.

……………………………………………………………………………………………..
W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na organizacje szkoleń blended learning, informujemy, że wpłynęło pytanie w odniesieniu do zapisu:
 „W ramach 50h kursu każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 3 godzin konsultacji z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych udostępnionych poprzez platformę”. Czy konsultacje przez funkcjonalny i prosty w użyciu komunikator Skype wchodzą w grę? Oczywiście specjalny przycisk Skype’a informujący o obecności/statusie konsultanta i godzinach konsultacji będzie widoczny na platformie.

Odpowiedź:
Rozwiązanie zaproponowane przez Pana odpowiada naszym wymaganiom.

Komentowanie zostało zamknięte.