Zapraszamy osoby zainteresowane przyszłością ekonomi społecznej na debatę „Ekonomia społeczna na Mazowszu – dziś i jutro” (28 czerwca). Jej rozwój uzależniony jest od zrównoważonego współdziałania sektorów pozarządowego, rządowego i biznesowego, konfrontacji ekspertów i praktyków, różnych kierunków myślenia o przyszłości ekonomii społecznej. Podczas debaty będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jaki jest jej obraz w istniejących już dokumentach, manifestach, strategiach oraz paktach. Będziemy szukać obszarów, w których ekonomia społeczna może służyć mieszkańcom Mazowsza oraz tych, w których wymaga wsparcia. Będziemy inspirować się i wymieniać doświadczeniami z ekspertami z woj. mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego.

Od Nas zależą ramy prawne strategii, stworzenie spójnego systemu wspierania podmiotów ekonomii na Mazowszu. Zapraszamy!

Termin: 28 czerwca (czwartek) 2012, godz. 10:00-15:00

Miejsce: Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24a

Prosimy o odesłanie formularza e-mailem do Magdaleny Gołębiowskiej: magdag@boris.org.pl, do 27 czerwca, do godz. 12:00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęta na debatę zostaną o tym poinformowane mailowo.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Projekt „Innowacje- przedsiębiorczość-rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentowanie zostało zamknięte.