Zapraszamy do składania ofert na organizację cyklu szkoleń Akademia Konsultanta w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do 17 września 2012, do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 15 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 4 Zapytanie Ofertowe

Odpowiedzi na zadanie pytania do zapytania ofertowego 15/Q jakości

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Komentowanie zostało zamknięte.