Szkolenie „Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem”

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad współpracy publicznych jednostek JST z organizacjami pozarządowymi.

Termin: 19 września 2012 roku w Warszawie.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób z zasadami współpracy publicznych jednostek JST z organizacjami pozarządowymi

Podczas szkolenia uczestnicy/ki poznają:

1. Zasady współpracy publicznych jednostek JST z organizacjami pozarządowymi

– rodzaje organizacji pozarządowych

– zasady współpracy sektora publicznego z pozarządowym; zlecanie zadań publicznych.

2. Umowy partnerskie i partnerstwa lokalne

– podstawy działań partnerskich

– rodzaje partnerstw

– współpraca JST i NGO

– modele partnerstw

– zasady konstruowania umów partnerskich

– partnerstwa lokalne i możliwości ich zawiązania

– warsztat konstrukcji umów partnerskich

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 17 września 2012 r.:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 19.09.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy 19.09.2012

Regulamin uczestnictwa

Komentowanie zostało zamknięte.