Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i działalności gospodarczej.

Termin: 17 października 2012 roku w Warszawie.

Celem szkolenia jest przestawienie różnic pomiędzy działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą w organizacji pozarządowej, omówienie procedur rejestracyjnych oraz zapisów w statucie organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy/ki zapoznają się z:

  1. Charakterystyką działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej;
  2. różnicami między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą;
  3. koniecznymi zmianami w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalności odpłatnej statutowej;
  4. procedurami rejestracyjnymi.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 8 października 2012 r.:Regulamin uczestnictwa 25.07.2012

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 17.10.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy 17.10.2012

Regulamin uczestnictwa 25.07.2012

Komentowanie zostało zamknięte.