Zapytanie ofertowe nr 22/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_22_OWES

Zapytanie ofertowe nr 22/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 22_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_22_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_22_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_22_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_22_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 05.10.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.