Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące komunikacji jako narzędzia skutecznego zarządzania zespołem projektowym

Każde słowo oraz gest w procesie komunikacyjnym ma wielkie znaczenie. Człowiek porozumiewa się w każdej sytuacji z drugim człowiekiem. Każde zachowanie stanowi komunikat, który nie zawsze jest czytelny. Komunikowanie się to jedyny sposób aby przekazywać sobie wzajemnie informacje, dzięki temu możemy uzewnętrznić własne emocje, myśli a także przekazać wiedzę. Komunikacja ułatwia ludziom nawiązywanie relacji z innymi. Dzięki niej łatwiejsze staje się utrzymywanie kontaktu, pozwala na zbieranie wiadomości o zjawiskach, ludziach,  faktach oraz zdarzeniach. Ułatwia sterowanie działaniami osób oraz całych grup – zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat sposobów komunikacji oraz pomoc w sposobie wyrażania swoich poglądów i przekazywania informacji.

Termin: 7 listopada 2012 roku w Warszawie.

Szkolenie prowadzi: Magdalena Korczyk-Waszak – trenerka umiejętności psychospołecznych i osobistych – free lancer, Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Licencja trenerska programu „Spadochron” – FISE

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iza Jarocka 22 624-02-80 lub owes@boris.org.pl

Podczas szkolenia uczestnicy/ki poznają:

1. Jakie zakłócenia/bariery pojawiają się w naszej komunikacji z innymi ludźmi?
2. Na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna?
3. Co to znaczy „aktywne słuchanie”?
4. Jak komunikować innym o swoich uczuciach?
5. Co to jest konstruktywna krytyka?
6. Jak skutecznie komunikować się w zespole?

 

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 5 listopada 2012 r.:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 7.11.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy 07.11.2012

Komentowanie zostało zamknięte.