Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące administrowania organizacją pozarządową (dokumentacja, sprawozdawczość, wewnętrzne regulaminy)

Termin: 31 października 2012 roku w Warszawie.

Chcesz założyć organizację i nie wiesz jakie dokumenty Cię obowiązują, jesteś członkiem organizacji lub członkiem zarządu i chcesz wiedzieć, czy dokumentacja organizacji jest prowadzona w sposób prawidłowy,  czy wszystkie wymagane prawem dokumenty przekazujecie do odpowiednich instytucji, jesteś pracownikiem odpowiedzialnym za kontakty z władzami organizacji i masz wątpliwość czy dokumentujecie prawidłowo wszystkie zdarzenia w organizacji – zapraszamy na szkolenie dotyczące administrowania organizacją pozarządową (dokumentacja, sprawozdawczość, wewnętrzne regulaminy).

 

Szkolenie prowadzi Pani Katarzyna Sobiecka – kierownik Działu Organizacji i Kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Animatorka Partycypacji  Publicznej

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iza Jarocka 22 624-02-80 lub owes@boris.org.pl

Podczas szkolenia uczestnicy/ki poznają:

1. Podstawowe akty prawa dla organizacji pozarządowej

2. Rodzaje dokumentacji, np.:
– prawne, założycielskie
– Zarząd, Walne, Rada
– dokumentacja finansowa

3. Kiedy, gdzie i jakie sprawozdania sporządzają i przekazują organizacje pozarządowe (z umówieniem formularzy).

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 26 października 2012 r.:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 31.10.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy 31.10

Regulamin uczestnictwa

Komentowanie zostało zamknięte.