Zapraszamy do składania ofert na organizację jednodniowego szkolenia w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć w terminie do 21.11.2012 roku do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe nr 22 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 4 Zapytanie Ofertowe

Komentowanie zostało zamknięte.