Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Przedsiębiorczość społeczna perspektywą rozwoju organizacji pozarządowych regionu radomskiego” w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć w terminie do 21.11.2012 do godziny 14.00

Zapytanie ofertowe 23 Q jakości

Załącznik nr 1 23 Q jakości

Załącznik nr 2 23 Q jakości

Załącznik nr 3 23 Q jakości

Załącznik nr 4 23 Q jakości

Komentowanie zostało zamknięte.