Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące pomocy publiczna udzielanej organizacjom pozarządowym

Termin: 21 listopada 2012 roku w Warszawie.

Szkolenie prowadzi Pani Krystyna Łukaszuk Akredytowana trenerka  RO(Sz)EFS od 2004. – obszar specjalizacji: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwłaszcza budżet, kontrola, płynność finansowa projektu, kwalifikowalność i zamówienia publiczne w projektach dofinansowywanych z EFS

Realizujesz projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielasz wsparcia organizacjom pozarządowych lub pracownikom i członkom organizacji, nie wiesz czy pomoc ta kwalifikuje się jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis, czym jest pomoc de minimis a czym jest pomoc publiczna, kiedy i kogo dotyczy pomoc publiczna –   Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące pomocy publiczna udzielanej organizacjom pozarządowym.

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

Podczas szkolenia uczestnicy/ki poznają:

1. Co to jest pomoc publiczna?
2. Kogo i kiedy dotyczy?
3. Kiedy pomoc publiczna jest dozwolona?
4. Co to jest pomoc de minimis?

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 19 listopada 2012 r.:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 21.11.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy 21.11

Komentowanie zostało zamknięte.