Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej:

16.11 – Szkolenie „Procedury według zasady konkurencyjności i efektywnego wykorzystania środków w POKL”

21.11 – Szkolenie „Pomoc publiczna a działalność organizacji pozarządowych”

26.11 – Szkolenie „Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem”

30.11 – Szkolenie „Procedury według zasady konkurencyjności i efektywnego wykorzystania środków w POKL”

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach, regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie Stowarzyszenia BORIS w zakładce szkolenia.

Osoba do kontaktu: Iza Jarocka tel. 22 624-02-80 lub e-mail owes@boris.org.pl

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie, ul. Łucka 13. w godzinach 9.00-16.00

Ważne: jedna osoba może skorzystać tylko z jednego szkolenia!!!

Zapraszamy

Komentowanie zostało zamknięte.