Zapraszamy do składania ofert na organizację jednodniowego szkolenia w dniu 7.12.2012 w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć w terminie do 6 grudnia 2012 do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe nr 26 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 4 Zapytanie Ofertowe


Komentowanie zostało zamknięte.