Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby, które planują działać bądź działają w ramach ekonomii społecznej: zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie dotyczące biznesplanu.

Termin: 5 marca 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Warszawie.

Jeśli nie chcesz by Twoje przedsięwzięcie uzależnione było wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse i  zagrożenia – unikniesz wielu błędów. Mając dobry biznesplan łatwiej zdobędziesz nowe źródła finansowania, wzmocnisz swoją strukturę i znaczenie; będziesz funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.

Stworzenie biznesplanu pomaga w zaplanowaniu nie tylko działań programowych, ale także struktury ich finansowania, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsięwzięcia i utrzymania się na rynku.

„Biznesplan a ekonomia społeczna” to bezpłatne, 1 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenie pomyślane jest jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem.

Opis  szkolenia, ramowy program:

 • Najważniejsze elementy biznesplanu;
 • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
 • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a działalność gospodarcza;
 • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług przedsiębiorstwa ekonomii społecznej;
 • Analiza rynku docelowego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej;
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • Analiza SWOT, diagnozowanie ryzyk przedsiębiorstwa ekonomii społecznej;
 • Zasady opracowania analizy finansowej na 12 miesięcy;
 • Wnioski i podsumowanie szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy 5.03.2013

Regulamin uczestnictwa

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 28 lutego 2013 roku, do godziny 15.00:

 • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 5.03.2013
 • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Komentowanie zostało zamknięte.