Zapytanie ofertowe nr 27/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizację szkoleń w terminach: 20.03.2013r. i 22.03.2013r., polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_27_OWES

Zapytanie ofertowe nr 27/OWES – zmiana treści zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,
Zapytanie nr 27/OWES uległo zmianie. W zapytaniu ofertowym dodano zorganizowanie szkolenia również w dn. 22.03.2013r.

Załączamy aktualne pliki:
• Zapytanie ofertowe 27_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_27_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_27_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_27_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_27_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 14.03.2013, godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 27/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkolenia w terminie: 20.03.2013r., polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 27_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_27_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_27_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_27_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_27_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 14.03.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.