Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 28/OWES
Unieważnienie postępowania dla zapytania ofertowego nr 28/OWES

Szanowni Państwo,

Na podstawie punktu 12 zapytania ofertowego nr 28/OWES zawiadamiamy Państwa o unieważnienia postępowania na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rachunkowe zamknięcie roku w ngo i spółdzielniach socjalnych” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 22.03.2013, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe nr 28/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rachunkowe zamknięcie roku w ngo i spółdzielniach socjalnych” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 22.03.2013, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 28_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_28_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_28_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_28_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz szkoleń_28_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 14.03.2013, godz. 14.00

Komentowanie zostało zamknięte.