Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w terminach 20-21.04.2013, 11-12.05.2013, 8-9.06.2013, 31.08.2013, 28.09.2013.

Załączamy:

Zapytanie ofertowe 3/7.2.2 OWES Warszawa

Zał.1 Wzór formularza oferty

Zał. 2 Wzór wykonanych usług

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 Wzór umowy

UWAGA: Termin składania ofert zostal przedluzony do 29.03.2013 do godziny 17.00.

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.