Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 8-godzinnego szkolenia pt. Zarządzanie i administrowanie PES w dniu 31.08.2013, w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”. Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Załączamy:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Wzór oświadczenia oświadczenia o braku powiązań

Wzór umowy

 

Na oferty czekamy do 13 maja 2013, do godz. 23.59.

Komentowanie zostało zamknięte.