Konferencja, na którą zapraszają Państwa Sieć SPLOT, Stowarzyszenie BORIS oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będzie okazją do przedstawienia rezultatów wypracowanych w trakcie projektu Sieci SPLOT „ProNGO – standardy III sektora” oraz do dyskusji na temat praktycznych aspektów wdrażania standardów usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem. Termin: 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30. Miejsce: Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w Warszawie.

Usługi, które zestandaryzowano w ramach projektu, to organizowanie pieczy zastępczej oraz prowadzenie szkół przez organizacje pozarządowe.

Program konferencji:

10.30-11.00        Rejestracja uczestników

11.00-11.15        Otwarcie konferencji (Iza Siander, Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

11.15-12.00        Rola standaryzacji w usługach społecznych (Zbigniew Wejcman, BORIS)

12.00-12.30        Projekt „ProNGO – standardy III sektora” (Dorota Piechowicz OCWIP, Ewa Gałka PISOP)

12.30-12.45        Przerwa

12.45-13.15        Standard prowadzenia szkół (Ewa Gałka, Centrum PISOP)

13.15 – 13.45      Standard organizowania pieczy zastępczej (Dorota Piechowicz, OCWIP)

13.45 – 14.00      Dyskusja moderowana, cz I

14.00 – 14.30      Lunch

14.30 – 15.15      Dyskusja moderowana, cz II

15.15 – 15.30      Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w dniu 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres ewelina@boris.org.pl najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Zbiorcze potwierdzenie przyjęcia na konferencję zostanie przesłane drogą mailową 8 czerwca 2013r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie BORIS: Ewelina Markowska, Magdalena Gołębiowska

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 50 lok 1, tel. 022/620-31-92

 

Realizator projektu: Sieć SPLOT, Katarzyna Strycka, tel. 22/827-52-11, 506-177-006

…………………………………………………………………….

Projekt „ProNGO – standardy III sektora” realizowany jest przez Sieć SPLOT we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Opola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku

Komentowanie zostało zamknięte.