Stowarzyszenie BORIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby, które mają w planach założenie fundacji lub stowarzyszenia, na bezpłatne szkolenie dotyczące kwestii formalno-prawnych funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. W szczególności na szkolenie zapraszamy przedstawicieli władz organizacji pozarządowych oraz wewnętrznych organów nadzoru (np. komisji rewizyjnych).

Termin: 26 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Warszawie.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Podstawy prawne prowadzenia fundacji i stowarzyszeń;
  • Statut, jaka pełni rolę i co powinien zawierać;
  • Zakres obowiązków i zadań poszczególnych ciał statutowych w organizacjach pozarządowych;
  • Obowiązki stowarzyszeń i fundacji : sprawozdania, terminy przekazania;
  • Zarząd i Komisja Rewizyjna – obowiązki, kompetencje i prawa, dokumentowanie prac;
  • Regulaminy i inne dokumenty niezbędne do prowadzenie NGO;
  • Sprawozdawczość OPP.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 24 czerwca 2013 roku, do godziny 12.00:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 26.06.2013
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 624 02 80).

Formularz zgłoszeniowy 26.06.2013

Regulamin uczestnictwa

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęte na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentowanie zostało zamknięte.