Zapraszamy do złożenia oferty na organizację poczęstunku  oraz wynajęcie sali na szkolenie w Warce w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 5 sierpnia 2013, do godz 12:00.
W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego_10
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Komentowanie zostało zamknięte.