Zapraszamy do składania ofert na organizację poczęstunku  na szkoleniu w Wyszkowie w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 5 sierpnia 2013, godz 13:00.

W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego_12
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Komentowanie zostało zamknięte.