Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Wyszkowie dla kadry i współpracowników lokalnych centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 5 sierpnia 2013, godz. 16:00.
W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego_14
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał. 4 – wykaz przeprowadzonych szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.