Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 15 superwizji trenerskich szkoleń dyplomowych Akademii Trenerskiej dla 14 uczestników i uczestniczek Akademii Trenerskiej oraz zrealizowanie 2 spotkań superwizji grupowej w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin nadsyłania ofert: do 16 sierpnia, godz. 12:00.
W załączeniu:

Zapytanie ofertowe_16

Komentowanie zostało zamknięte.