Zapytanie ofertowe nr 39/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizację wizyty studyjnej w dniach 26-29.09.2013r., w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_39_OWES

Zapytanie ofertowe nr 39/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w dniach 26-29.09.2013r., w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 39_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_39_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_39_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_38_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_39_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 16.08.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.