Zapytanie ofertowe nr 41/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie konsultacji eksperckich w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_41_OWES

Zapytanie ofertowe nr 41/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie konsultacji eksperckich w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 41_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_41_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_41_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_41_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz dośw_41_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 11.09.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.