Zapraszamy do składania ofert na organizację poczęstunku  na szkolenie w Mławie w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 19 września 2013, do godz. 9:00.


W załączeniu:
Zapytanie ofertowe_18_2013
Zał.1 – formularz oferty

Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Komentowanie zostało zamknięte.