Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dotyczącego prawa autorskiego w pracy trenerskiej w Warszawie dla kadry i współpracowników lokalnych centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 23 września 2013, do godz. 10:00.
W załączeniu:
Zapytanie ofertowe 20_2013
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał. 4 – wykaz przeprowadzonych szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.