Zapraszamy do składania ofert na organizację cateringu  oraz wynajęcie sali na szkolenie w Warszawie w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 23 września 2013, do godz. 11:00.
W załączeniu:
Zapytanie-ofertowe_21
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Komentowanie zostało zamknięte.