Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Żurominie z udziałem liderów organizacji zamierzającej prowadzić działania wsparcia III sektora, dla przedstawicieli gmin z terenu powiatu żuromińskiego oraz liderów organizacji z miasta i gmin wiejskich  w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 23 września 2013, do godz.12:00
W załączeniu:
Zapytanie ofertowe 22_2013
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał. 4 – wykaz przeprowadzonych szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.