Zapytanie ofertowe nr 43/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na na organizację szkoleń w terminach 18.10.2013 i 25.10.2013r., polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_43_OWES
Zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń w terminach 18.10.2013 i 25.10.2013r., polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
•Zapytanie ofertowe 43_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_43_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_43_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_43_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_43_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 02.10.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.