Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy organizują konkurs minigrantowy na inicjatywy obywatelskie, realizowane w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) podczas Tygodnia Obywatelskiego, w dn. 8-13 września 2014 i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich, w dn. 14 września 2014.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych liderów działających na rzecz Warszawy i warszawiaków do udziału podczas tegorocznego OFIP-u oraz prezentacji swoich inicjatyw. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, poprzez włączanie się w inicjatywy obywatelskie, a także inspirowanie do samodzielnego ich podejmowania. Forma powinna być przyjazna i interesująca np. pokazy, warsztaty, happeningi, gry miejskie.

W ramach konkursu przyznane zostaną minigranty (minimalna wnioskowana kwota to 500 zł, maksymalna – 3000 zł) na realizację projektów aktywizujących społeczność lokalną: interaktywne i inspirujące działania, wykorzystujące nowoczesne technologie, partycypację obywatelską, dotyczące aspektów ekologii. Działania muszą odbywać się ramach Tygodnia Obywatelskiego bądź Pikniku Inicjatyw Obywatelskich w dniach 8-14 września br. Działania mogą nawiązywać do rocznicy 25-lecia wolnej Polski, ale także do aktywności organizacji i bieżących kwestii społecznych.

Dla wszystkich zainteresowanych pomocą przy wypełnieniu formularza i przybliżeniem zasad udziału w konkursie zorganizowane zostaną 4 spotkania informacyjne:

W siedzibie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej przy ul. Wareckiej 4/6 w Warszawie:

8.07.2014 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 13.00;

10.07.2014 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.00;

17.07.2014 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.00;

W siedzibie Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL przy ul. Paca 40 w Warszawie:

15.07.2014 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 13.00.

Zgłoszenie na wybrane spotkanie należy przesłać drogą mailową do martac@boris.org.pl, Marta Lasocka, Stowarzyszenie BORIS. W tytlu maila: SPOTKANIE INFORMACYJNE MINIGRANTY. W treści maila: IMIĘ, NAZWISKO, TERMIN SPOTKANIA.

Formularz zgłoszeniowy na konkurs minigrantowy będzie dostępny w dniach 7-21 lipca 2014 r na stronie: www.ofip.eu .

Projekt współfinansuje m.st Warszawa

Komentowanie zostało zamknięte.