Podczas Tygodnia Obywatelskiego w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w siedzibie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej (ul. Warecka 4/6) odbędzie się spotkanie „BORIS – z nami łatwiej”.

Podczas spotkania ekspertki i eksperci ze Stowarzyszenia BORIS i Urzędu Miasta Warszawy podzielą się wiedzą i doświadczeniem z każdą osobą, która chce działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy, czy to w formie organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej czy też samodzielnie. TERMIN i MIEJSCE: 13 września 2014, w godz 10-16:00, przy ul. Wareckiej 4/6, w Warszawie.

Spotkanie obejmie:

  • 10.00 – 16.00 rozmowy z osobami zajmującymi się na co dzień animacją lokalną i zarządzaniem organizacją oraz doradztwem w tych dziedzinach 
  • 10.00 – 16.00 filmy i dyskusje na temat różnorodnych metod partycypacji mieszkańców i mieszkanek w rozwoju miasta, np. budżet partycypacyjny, partnerstwa lokalne w Warszawie,itp. 
  • 10.30 – 12.30 miniwarsztaty poświęcone inicjatywie lokalnej, które poprowadzi Anna Agata Malinowska z Centrum Komunikacji Społecznej UM Warszawy.
  • 12.30 – 14.00 miniwarsztaty poświęcone procedurom uzyskania małych grantów, 
  • 14.30 – 16.00 miniwarsztaty nt. środków z konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Urząd Miasta Warszawy, 

Zapraszamy!

Komentowanie zostało zamknięte.