Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Płocku: 25 października 2014r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego konkursu ofert”  realizowanego  w ramach projektu „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu” Nr projektu: UDA –POKL.07.02.02-14-003/09-02  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Płock. Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!! W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 17.10.2014r do godz. 10.00 Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie Do dnia  18.10.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach. Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

program zajęć_25.10.2014

Komentowanie zostało zamknięte.