Stowarzyszenie BORIS zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Warszawie

24 listopada 2014r pt „Księgowość a zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej

Szkolenie z księgowości dla NIEksięgowych czyli kadry zarządzającej w podmiotach ekonomii społecznej ,zarówno istniejących jak i powstających. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi  prowadzenia księgowości w organizacjach oraz odpowiedzialnością zarządu. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności czytania dokumentów księgowych typu zakładowa polityka finansowa, sprawozdanie finansowe, bilans, itp.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Serdecznie zapraszamy.

Ogólny program szkolenia:

  1. Podstawowe dokumenty regulujące działanie organizacji pod katem finansowym, w tym omówienie polityki rachunkowości
  2. Najnowsze zmiany w zakresie ustawy o rachunkowości oraz obowiązki PES w zakresie rachunkowości
  3. Nowe obwarowania dotyczące zbiórek publicznych
  4. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 13.11.2014r do godz. 10.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

Do dnia  14.11.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Komentowanie zostało zamknięte.