28. lutego 2015 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 13/DR – zaproszenie do składania ofert została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13/DR – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkolenia,  polegającą na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia (usługi cateringowej) w terminie 16 i 17 marca 2015 i 1 noclegu w dniu 16.03.2015 w Sochaczewie w ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół wyboru 13_DR

Załączamy

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz oferty (załącznik nr 1)
  • Wzór umowy (załącznik nr 2)
  • Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
  • Wzór Oświadczenia/Wykazu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 13.03.2015, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.