10. marca 2015 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 15/DR – zaproszenie do składania ofert została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na organizacja seminarium dla 20 osób  w terminie: 31.03.2015 r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia (usługi cateringowej) oraz pakietu materiałów w ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz oferty (załącznik nr 1)
  • Wzór umowy(załącznik nr 2)
  • Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
  • Wykaz zorganizowanych wydarzeń (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 24.03.2015 godz. 12.00.

 

Protokół z wyboru ofert

Komentowanie zostało zamknięte.