15. czerwca 2015 · Możliwość komentowania „Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną” została wyłączona · Kategorie:Ogólne, Zaproszenia

750x200 (4) (1) ES

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na konferencję pt. „Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną” połączoną z targami podmiotów ekonomii społecznej

Przy okazji organizacji konferencji odbędą się targi Podmiotów Ekonomii Społecznej na których zaprezentują swoje usługi i produkty Wystawcy z terenu całego Mazowsza.

 

Organizator konferencji/targów:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w ramach realizacji projektu systemowego PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, Poddziałanie 7.1.3.

Miejsce konferencji:

 • Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9 w Warszawie.

Termin konferencji:

 • 16 czerwca 2015 r.

Uczestnicy konferencji:

 • Osoby zainteresowane tworzeniem lokalnych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej, w tym min. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni, pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej.

Celem konferencji i targów jest aby:

 • Ekonomia społeczna była obecna w świadomości mieszkańców Mazowsza i stanowiła ważne narzędzie w budowaniu spójności społecznej.
 • Instytucje publiczne bazując na partnerskich relacjach efektywnie wspierały rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu.

Zakres merytoryczny konferencji:

 • Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej.
 • Znaczenie marketingu w ekonomii społecznej, nadawanie znaku jakości produktom i usługom w obszarze ekonomii społecznej.

Program konferencji:

 • Rejestracja uczestników konferencji rozpoczyna się o godz. 09:00, zakończenie konferencji ok godziny 15:30 (ramowy program konferencji w załączeniu).
 • Targi będą dostępne dla zwiedzających w godzinach 9.00-14.30.

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w konferencji, z wyjątkiem dojazdu na miejsce konferencji.
 • Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania konferencji.

Zgłoszenie na konferencję i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: edyta.zielinska@mcps-efs.pl, do dnia 10 czerwca 2015 r.
 • Formularz zgłoszeniowy jest dostępny (do pobrania) na dole strony.

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w na stronie internetowej www.mcps-efs.pl po godzinie 14:00, w dniu 11 czerwca 2015 r.

Kontakt:

 • Wydział ds. realizacji projektów PO KL

Edyta Zielińska – rekrutacja na konferencję i targi / sprawy organizacyjne
tel.: 22/622 42 32 wew. 46
e-mail: edyta.zielinska@mcps-efs.pl

Luiza Burba – koordynacja organizacji konferencji i targów
tel.: 22/622 42 32 wew. 41
e-mail: luiza.burba@mcps-efs.pl

 Do pobrania:

Komentowanie zostało zamknięte.