20. lipca 2015 · Możliwość komentowania Rozpoznanie rynku (zapytanie ofertowe) – prowadzenie seminariów i warsztatów na temat Funduszy Europejskich 2014 -2020 została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprowadzenie 1 godziny szkoleniowej w ramach następujących wydarzeń w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach:

 • 10 seminariów (6h każde) na temat „Fundusze Europejskie 2014-2020”
 • 5 warsztatów (8h każdy) na temat „Jak wprowadzać zmianę i jednocześnie rozwijać się z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z organizacji pozarządowych”
 • 5 warsztatów (8h każdy) „Jak inwestować w innowacje, badania i rozwój z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z przedsiębiorstw”
 • 5 warsztatów (8h każdy) na temat „Jak sprawniej i skuteczniej działać z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z instytucji”

Wraz z podaniem tematu i liczby wydarzeń, które chce się przeprowadzić. Oferent musi posiadać udokumentowane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki
  będącej przedmiotem szkolenia;
 • wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie
  aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w
  perspektywie finansowej 2007-2013).

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres lukaszw@boris.org.pl, osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. Sprawę prowadzi Łukasz Wachowski.

Termin składania ofert upływa 31.07.2015

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Komentowanie zostało zamknięte.