12. sierpnia 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – Autorzy tekstów publikacji została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie tekstów do publikacji na temat Funduszy Unijnych na lata 2014 – 2020

  • 4 teksty na temat Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 dla województw: mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, ok. 2 strony maszynopisu każdy (razem ok. 8 stron maszynopisu)
  • 1 tekstu dotyczącego funduszy centralnych na lata 2014-2020,ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
  • 1 tekst na temat projektów innowacyjnych  perspektywie finansowej 2014-2020, ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
  • 1 tekstu dotyczącego projektów na badania i rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020 ok. 10 stron maszynopisu
  • 1 tekstu dotyczącego projektów dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 ok. 10 stron maszynopisu
  • 1 teksu o zasadach aplikowania o środki finansowe, ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
  • 1 tekstu na temat realizacji i rozliczania projektów, w tym projektów partnerskich, ok 13 stron maszynopisu

Oferent musi posiadać  doświadczenie i wiedzę w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

Kryterium wyboru ofert: cena 100%

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z CV na adres lukaszw@boris.org.pl lub dostarczenie jej na adres  Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa w terminie do 23 sierpnia 2015. Po 23 sierpnia skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem mailowym lukaszw@boris.org.pl lub nr telefonu 22 620 31 92 w.18.

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Komentowanie zostało zamknięte.