03. lutego 2016 · Możliwość komentowania Szkolenie „Modelowe rozwiązania dla Dzielnicy Wola” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli wolskich organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Dzielnicy i radnych na jednodniowe szkolenie dotyczące możliwości współpracy sektora obywatelskiego i publicznego na poziomie dzielnicy. Termin: 18 lutego 2016,w godz. 9:00-16:00. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego!

Szkolenie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z kontekstem powstania i zawartością „Modelu współpracy” – systemu zasad i instrumentów ułatwiających rozwój kooperacji JST i NGO na poziomie lokalnym. Przedstawione zostaną różnorodne narzędzia dialogu obywatelskiego, współpracy finansowej i niefinansowej oraz lokalnego systemu wsparcia sektora obywatelskiego.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem prawnych, organizacyjnych i lokalnych zasobów, aby długofalowo i we współpracy z innymi podmiotami rozwijać społecznościowy potencjał swojej dzielnicy. Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wola.

Zajęcia prowadzić będzie Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20.letnie doświadczenie eksperckie i trenerskie w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji sektora obywatelskiego.

  • Termin: 18 luty 2016
  • Godziny: 9:00-16:00
  • Miejsce: w siedzibie Spółdzielni Socjalnej WOLA przy ul. Smoczej 3

PROGRAM

09.00 – 09.30 Przedstawienie prowadzącego i celów szkolenia. Prezentacja osób uczestniczących. Zebranie oczekiwań.

09.30 – 11.00 „Model współpracy” a rozwiązania warszawskie (Program Rozwoju Współpracy, Program Współpracy, lokalne dokumenty strategiczne) – co z tego wynika dla rozwoju dzielnicy
Dyskusja nt stanu współpracy w dzielnicy w opinii uczestników/-czek

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.15 Co pomaga, z czego korzystamy myśląc o współdziałaniu dzielnicy i sektora obywatelskiego – ćwiczenie
Omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja cz.1

13.15 – 13.45 Przerwa na poczęstunek

13.45 – 15.45 Omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja cz. 2. Jak usprawnić współpracę na poziomie lokalnym? Czym możemy się podzielić – praca w grupach i dyskusja

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na Państwa FORMULARZ ONLINE czekamy do 14 lutego 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową do 14 lutego 2016.

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, Stowarzyszenie BORIS.

 

Komentowanie zostało zamknięte.