10. lutego 2016 · Możliwość komentowania Szkolenie „Modelowe rozwiązania dla Dzielnicy Bielany” została wyłączona · Kategorie:Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaprasza przedstawicieli bielańskich organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Dzielnicy i radnych na jednodniowe szkolenie dotyczące możliwości współpracy sektora obywatelskiego i publicznego na poziomie dzielnicy. Termin: 10 marca 2016,w godz. 9:00-16:00. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego!

Szkolenie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z kontekstem powstania i zawartością „Modelu współpracy” – systemu zasad i instrumentów ułatwiających rozwój kooperacji JST i NGO na poziomie lokalnym. Przedstawione zostaną różnorodne narzędzia dialogu obywatelskiego, współpracy finansowej
i niefinansowej oraz lokalnego systemu wsparcia sektora obywatelskiego.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem prawnych, organizacyjnych i lokalnych zasobów, aby długofalowo i we współpracy z innymi podmiotami rozwijać społecznościowy potencjał swojej dzielnicy. Zajęcia prowadzić będzie Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20.letnie doświadczenie eksperckie i trenerskie w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji sektora obywatelskiego.

  • Termin: 10 marca 2016
  • Godziny: 9:00-16:00
  • Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 28, sala konferencyjna (506), V piętro

PROGRAM

09.00 – 09.30 Przedstawienie prowadzącego i celów szkolenia. Prezentacja osób uczestniczących. Zebranie oczekiwań.

09.30 – 11.00 „Model współpracy” a rozwiązania warszawskie (Program Rozwoju Współpracy, Program Współpracy, lokalne dokumenty strategiczne) – co z tego wynika dla rozwoju dzielnicy
Dyskusja nt stanu współpracy w dzielnicy w opinii uczestników/-czek

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.15 Co pomaga, z czego korzystamy myśląc o współdziałaniu dzielnicy i sektora obywatelskiego – ćwiczenie
Omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja cz.1

13.15 – 13.45 Przerwa na poczęstunek

13.45 – 15.45 Omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja cz. 2. Jak usprawnić współpracę na poziomie lokalnym? Czym możemy się podzielić – praca w grupach i dyskusja

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na Państwa FORMULARZ ONLINE czekamy do 29 lutego 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową do 1 marca 2016.

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, Stowarzyszenie BORIS.

Komentowanie zostało zamknięte.