17. marca 2016 · Możliwość komentowania Uwolnione 1 „miejsce” na proces coachingu dla NGO została wyłączona · Kategorie:Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04Jeśli jesteś przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowej, która aktywnie działa na rzecz mieszkańców Warszawy minimum 2 lata oraz chcesz ułożyć działania swojej organizacji, wyznaczyć ambitne i realne kierunki rozwoju – zapraszamy do rocznej współpracy! Na zgłoszenia czekamy do 4 kwietnia 2016. Wznawiamy rekrutacje! W ramach Procesu Coachingowego oferujemy unikalną usługę, jaką jest długofalowe wsparcie w rozwoju organizacyjnym.  Czy warto włożyć tyle wysiłku, w proces planowania rozwoju? Odpowiedź brzmi: tak!

Dzięki udziałowi w Procesie Coachingu:

  • Spojrzycie na organizację jako całość, z całą jej złożonością i kompleksowością.
  • Będziecie mieć możliwość (kluczowe osoby w organizacji) pogłębionej refleksji na temat działania organizacji.
  • Zdobędziecie ogląd i możliwość analizy poszczególnych aspektów działania organizacji w długiej perspektywie czasowej.
  • Będziecie mieć możliwość zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji, otrzymacie wsparcie w określeniu swojej własnej ścieżki rozwoju instytucjonalnego, w wyznaczeniu priorytetów zmiany i wdrożenia planu naprawczego.
  • Będziecie mieć szansę poprawienia długofalowego oddziaływania organizacji.

Ważne w tym procesie jest to, aby organizacja wzięła współodpowiedzialność za jego przebieg i efekty. Systemowy system wsparcia, który oferujemy jest spójny z ideą organizacji uczącej się, czyli takiej, która w stały sposób analizuje swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie w celu wprowadzania kolejnych zmian i usprawnień w swoim funkcjonowaniu. Proponowana ścieżka wsparcia dostarczy informacji o organizacji, na podstawie których będzie mogła podejmować decyzje, co do kierunków swojego rozwoju. Pomoże organizacji poszukać nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, wypracować wzorce niestereotypowego myślenia, rozwijać się i uczyć. SCWO

Sposób organizacji zajęć:

Procesy coachingowe będą prowadzone przez 3 doświadczonych specjalistów: Martę Henzler, Pawła Jordana i Katarzynę Sekutowicz. Każda organizacja będzie ustalała indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia z poszczególnym coachem. Spotkania doradcze będą się odbywać w siedzibie organizacji lub w BORISie. Proces będzie podzielony na 2 etapy czyli wypracowanie planu rozwoju oraz wyodrębnienie obszaru zmiany i skorzystanie z doradztwa specjalistycznego oraz usługi pozwalającej na wdrożenie nowych rozwiązań–możliwość wykorzystania 1500 złotych.

Finansowanie: Udział w Procesach coachingowych jest bezpłatny, dofinansowany przez Miasto St. Warszawa w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Należy zgłosić się poprzez kwestionariusz do 4 kwietnia 2016 na adres pawelj@boris.org.pl oraz zapoznać się z treścią Porozumienia o współpracy w ramach Procesu coachingowego.

Na pytania odpowiada: Paweł Jordan, specjalista ds. edukacji, pawelj@boris.org.pl, 22 620 31 92.

Komentowanie zostało zamknięte.