08. września 2016 · Możliwość komentowania Szkolenie „Modelowe rozwiązania dla Dzielnicy Rembertów” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

SCWOP LOGO EXPORT-04Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów, jednostek organizacyjnych i radnych na szkolenie dotyczące możliwości współpracy sektora obywatelskiego i publicznego na poziomie dzielnicy. Spotkanie odbędzie w dn. 24 września br. w godzinach 9:30-15:30, w Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Zgłoszenia do 19 września!

Szkolenie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z kontekstem powstania i zawartością „Modelu współpracy” –systemu zasad i instrumentów ułatwiających rozwój kooperacji JST i NGO na poziomie lokalnym. Przedstawione zostaną różnorodne narzędzia dialogu obywatelskiego, współpracy finansowej i niefinansowej oraz lokalnego systemu wsparcia sektora obywatelskiego. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem prawnych, organizacyjnych i lokalnych zasobów, aby długofalowo i we współpracy z innymi podmiotami rozwijać społecznościowy potencjał swojej dzielnicy.

Zajęcia prowadzić będzie Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20 letnie doświadczenie eksperckie i trenerskie w zakresie współpracy JST i organizacji sektora obywatelskiego.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów oraz Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego.

Program szkolenia:

Modelowe rozwiązania dla Dzielnicy Rembertów. Data: 24.09.2016 (sobota). Miejsce: Urząd Dzielnicy Rembertów. Trener: Zbigniew Wejcman

Wprowadzenie

  • przedstawienie osób i celu spotkania, ustalenie zasad pracy
  • krótkie wprowadzenie do Modelu Współpracy

Model Współpracy

  • rozwiązania warszawskie (Program Rozwoju Współpracy, Program Współpracy, lokalne dokumenty strategiczne) –co z tego wynika dla rozwoju dzielnicy
  • co pomaga, z czego korzystamy myśląc o współdziałaniu dzielnicy i sektora obywatelskiego – warsztat/dyskusja

Przerwa kawowa

Modelowe narzędzia współpracy

  • omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja

Przerwa kawowa

Modelowe rozwiązania

  • jak usprawnić współpracę na poziomie lokalnym? Dyskusja. Zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia:

Na Państwa FORMULARZ ZGŁOSZENIA czekamy do 19 września 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dnia 19 września 2016.

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS, w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, Stowarzyszenie BORIS

Komentowanie zostało zamknięte.