10. października 2016 · Możliwość komentowania Szkolenie „Modelowe rozwiązania dla Dzielnicy Targówek” została wyłączona · Kategorie:Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek, jednostek organizacyjnych i radnych szkolenie dotyczące możliwości współpracy sektora obywatelskiego i publicznego na poziomie dzielnicy.Spotkanie odbędzie w dn. 25 października br. w godzinach 9:00-15:30, w Urzędzie Dzielnicy Targówek . Zgłoszenia do 20 października!

Szkolenie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z kontekstem powstania i zawartością „Modelu współpracy” –systemu zasad i instrumentów ułatwiających rozwój kooperacji JST i NGO na poziomie lokalnym. Przedstawione zostaną różnorodne narzędzia dialogu obywatelskiego, współpracy finansowej i niefinansowej oraz lokalnego systemu wsparcia sektora obywatelskiego, prezentowany będzie też szczegółowo Program Rozwoju Współpracy. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem prawnych, organizacyjnych i lokalnych zasobów, aby długofalowo i we współpracy z innymi podmiotami rozwijać społecznościowy potencjał swojej dzielnicy.

Zajęcia prowadzić będzie Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20 letnie doświadczenie eksperckie i trenerskie w zakresie współpracy JST i organizacji sektora obywatelskiego.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek oraz Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego.

Program szkolenia:

Modelowe rozwiązania dla Targówek. Data: 25.10.2016 Miejsce: Urząd Dzielnicy Targówek. Trener: Zbigniew Wejcman

Godzina

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 Wprowadzenie, przedstawienie osób i celu spotkania, ustalenie zasad pracy, krótkie wprowadzenie do Modelu Współpracy

9.30 – 11.00 Model Współpracy

rozwiązania warszawskie (Program Rozwoju Współpracy, Program Współpracy, lokalne dokumenty strategiczne) –co z tego wynika dla rozwoju dzielnicy

co pomaga, z czego korzystamy myśląc o współdziałaniu dzielnicy i sektora obywatelskiego – warsztat/dyskusja

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.15 Modelowe narzędzia współpracy

omówienie szczegółowych mechanizmów i narzędzi współpracy dzielnicy i organizacji pozarządowych – prezentacja

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30- 15:30 Modelowe rozwiązania

jak usprawnić współpracę na poziomie lokalnym? Dyskusja. Zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia:

Na Państwa FORMULARZ ZGŁOSZENIA czekamy do 20 października 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dnia 21 października 2016.

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS, w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, Stowarzyszenie BORIS

Komentowanie zostało zamknięte.