17. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Program dla podmiotów ekonomii społecznej: “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa mazowieckiego objętych  programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. BORIS, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki przygotował Program  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Dzięki Programowi możemy wzmocnić organizacje, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie – zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje organizacji.  

Program ma trzy cele:

  • Minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społecznościach lokalnych, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.
  • Zwiększenie szans na ekonomizację działań organizacji i uzyskanie przez nie niezależności finansowej, dzięki czemu organizacje będą mogły wzmocnić/ zachować ciągłość swoich działań na rzecz społeczności lokalnej.
  • Wzmocnienie rozpoznawalności organizacji i świadczonych przez nie usług w społecznościach lokalnych, wśród samorządów i przedsiębiorstw sektora prywatnego, dzięki czemu organizacja stanie się silnym partnerem przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej przede wszystkim w okresie po kryzysie COVID-19.

Wsparcie w ramach Programu będą mogły uzyskać podmioty ekonomii społecznej (PES), które spełniają łącznie trzy kryteria:

  • są zarejestrowane i działają na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES tj.: legionowskiego, grójeckiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
  • posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu),
  • w 2019 roku zrealizowały minimum jedno przedsięwzięcie na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Kwota 150 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację pomysłów 10 podmiotów, w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 października b.r. Nabór wniosków trwa do 24 sierpnia b.r.

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją:

REGULAMINEM PROGRAMU ➡️

WNIOSKIEM ➡️

SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ➡️

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: 
wespol@boris.org.pl

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

Masz pytanie – zadzwoń:
Małgorzata Dymowska 504 175 871

Stanisława Retmaniak 884 883 148

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest również w województwie dolnośląskim i małopolskim.

Komentowanie zostało zamknięte.